Om mig

af Jill Sørensen

– med blik for nye muligheder

Det jeg er dygtigst til, har jeg lært af gode venner, kunder, kollegaer og af mig selv. At være nærværende og tilstede. Fordi jeg er nysgerrig og gerne vil lære mere. Stædigt og med fokus på en løsning af en given opgave. Jeg er ikke en ”selfmade woman”, men udviklet i dialogen og samarbejdet med andre mennesker.
Mit drive er engagement, vedholdenhed og godt humør. I mit job er jeg vant til at se muligheder og fremkomme med løsninger. Som type er jeg udadvendt, konstruktiv og resultatsøgende.
Respektfuld i at møde mennesket, der hvor mennesket er, så vi taler samme sprog.

Både i en virksomhed, som hos mennesker er det vigtigt at vi finder balancen. Det er baggrunden for titlen for min side.

De ydelser jeg kan tilbyde er:

Virksomhedskonsulent med stor erfaring fra erhvervslivet. Overskrifterne er: Regnskab, bogholderi og revision, IT implementeringer, udvikling og opsætninger, undervisning, salg, projektledelse og ledelse generelt, mødeleder og facilitator, såvel som administrative opgaver.

IT og regnskab har været udgangspunktet i mit professionelle liv i mange år og derfor kan jeg give den erfarne sparring til virksomhederne. Jeg ved hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, men vigtigst er at forstå, hvilke udfordringer virksomheden ønsker at få løst.

Rådgivning Jeg rådgiver om valg af virksomhedens IT system eller brug af systemet. Min erfaring er, at de bedste løsninger findes igennem et tæt samarbejde og dialog med ledelse og medarbejderne. Min rolle er at understøtte processen og sikre, at I har den fornødne viden og kompetencer. Min styrke er at jeg kan omsætte virksomhedens til tider komplekse behov og ønsker, til en praktisk løsning der virker.

Coach med stor livserfaring og lyst til at bevæge mennesker henimod det liv de ønsker. Værktøjerne jeg bruger er NLP i samspillet med personen, som ønsker at blive coachet.

Foredrag til indspark og til læring

Undervisning både i økonomi, men så sandelig også i NLP og andre gode værktøjer til at se henimod muligheder istedet for at være låst fast i begrænsninger

Se mere om hvad jeg også kan på min søsterside: www.balanceret.nu

Partner i Salgscoach.nu. I dette partnerskab spiller vi hinanden gode og byder ind med de forskellige erfaringer og styrker, som vi har hver især. Sammen bliver vi stærkere og kan dermed udbyde en større pallette til dig eller din virksomhed. Læs mere om hvad vi kan tilbyde dig på salgscoach.nu